Mu Mới ra, MU free 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc
Mu Mới ra, MU free 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc

Trang chủ: http://mu-free.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỎA LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 29/11/2023 (13h) - Open Beta: 30/11/2023 (13h)