Mu Mới ra, Mu Free đồ +15 full - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU free đồ Full ròng thần15
Mu Mới ra, Mu Free đồ +15 full - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU free đồ Full ròng thần15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/muss6

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088714538674

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU free đồ Full ròng thần15

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 16/12/2022 (8h) - Open Beta: 20/12/2022 (8h)