Mu Mới ra, MU FREE MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu giết quái nhận 10wc  có sub even
Mu Mới ra, MU FREE MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu giết quái nhận 10wc  có sub even

Trang chủ: http://mu-vietplus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 15/03/2024 (13h) - Open Beta: 16/03/2024 (13h)