Mu Mới ra, MU FREE MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu được bán tạ
Mu Mới ra, MU FREE MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu được bán tạ

Trang chủ: http://mu-free.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/02/2024 (13h) - Open Beta: 26/02/2024 (13h)