Mu Mới ra, MU FREE MỚI  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU FREE ĐÓN TẾT 2024 🔥 Mu giết quá

Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 02/01/2024 (13h) - Open Beta: 03/01/2024 (13h)