Mu Mới ra, Mu Free Private 2024 - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, Bán ngọc trong shop
Mu Mới ra, Mu Free Private 2024 - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, Bán ngọc trong shop

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Free Private - Tu Tiên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99x, Drop 99%

Alpha Test: 11/06/2024 (10h) - Open Beta: 12/06/2024 (20h)