Mu Mới ra, mu free - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
Mu Mới ra, mu free - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: phượng hoàng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/11/2023 (13h) - Open Beta: 07/11/2023 (13h)