Mu Mới ra, MU FREE TẾT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - EVEN THẢ GA
Mu Mới ra, MU FREE TẾT  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - EVEN THẢ GA

Trang chủ: http://mu-one.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoi6.17

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 05/02/2024 (13h) - Open Beta: 06/02/2024 (13h)