Mu Mới ra, Mu Gái XINH vốn  1TỶ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ADM XINH GÁIIỄN PHÍ TẤT CẢ MỌI THỨ
Mu Mới ra, Mu Gái XINH vốn  1TỶ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ADM XINH GÁIIỄN PHÍ TẤT CẢ MỌI THỨ

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Gái Xinh Đầu Tư SV 1 TỶ ĐỒNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 05/09/2022 (8h) - Open Beta: 05/09/2022 (19h)