Mu Mới ra, Mu Gaion - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Even đual top 5 ngày bos sieu khung
Mu Mới ra, Mu Gaion - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Even đual top 5 ngày bos sieu khung

Trang chủ: https://gaion.dammemu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Onilne-2022-100235092482667/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LuXuRy

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 06/12/2021 (8h) - Open Beta: 07/12/2021 (13h)