Mu Mới ra, Mu Game Thủ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin
Mu Mới ra, Mu Game Thủ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

Trang chủ: https://gamethuvn.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gamethuvnco/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 06/06/2024 (19h) - Open Beta: 08/06/2024 (19h)