Mu Mới ra, Mu Gamethutop - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Item + Hưởng Item Nâng Cấp Item Mix
Mu Mới ra, Mu Gamethutop - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Item + Hưởng Item Nâng Cấp Item Mix

Trang chủ: https://gamethutop.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/ieqpzh683

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 23/06/2024 (13h) - Open Beta: 24/06/2024 (13h)