Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - TẶNG 65K POINT - VÀO LÀ CHIẾN
Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - TẶNG 65K POINT - VÀO LÀ CHIẾN

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiainhan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KIM LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 26/12/2022 (13h) - Open Beta: 27/12/2022 (13h)