Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - - Cày Là Có  - Không có Class mạnh
Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - - Cày Là Có  - Không có Class mạnh

Trang chủ: http://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuSeason6plus/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Giai Nhân

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 20/03/2024 (19h) - Open Beta: 22/03/2024 (19h)