Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Cày Đồ - Có gộp SV giao lưu PK
Mu Mới ra, Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Cày Đồ - Có gộp SV giao lưu PK

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutop1vungtau

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tình Yêu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 13/04/2023 (13h) - Open Beta: 14/04/2023 (13h)