Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss
Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutop1vungtau

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: SV CUSTOM - TEST TRÌNH PK

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2023 (13h) - Open Beta: 03/02/2023 (13h)