Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE
Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

Trang chủ: http://muss2-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss2giatri

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Danh Vọng - Đổi RS lấy quà

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)