Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - GIẢI TRÍ
Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - GIẢI TRÍ

Trang chủ: https://mugiaitri.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093553880220

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: GIẢI TRÍ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 04/10/2023 (19h) - Open Beta: 07/10/2023 (19h)