Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL,Đồ Dễ Kiếm Chăm Là có

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitris6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Số Nhọ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 30/08/2023 (10h) - Open Beta: 31/08/2023 (19h)