Mu Mới ra, MU GIẢI TRÍ  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí , Đồ dễ kiếm chăm là có

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 15/09/2023 (10h) - Open Beta: 16/09/2023 (19h)