Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Custom - Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Giải Trí - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Custom - Miễn Phí

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitri2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Giải Trí

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 08/12/2023 (17h) - Open Beta: 10/12/2023 (17h)