Mu Mới ra, Mu Giải Trí Việt - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k
Mu Mới ra, Mu Giải Trí Việt - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

Trang chủ: https://mugiaitriviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mugiaitriviet.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Giải Trí Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 04/11/2022 (10h) - Open Beta: 06/11/2022 (10h)