Mu Mới ra, Mu Giám Đốc  - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 50m ATM

Trang chủ: https://mugiamdoc.com

Fanpage hỗ trợ: https://facebook.com/muvnam

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: FREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 22/06/2024 (13h) - Open Beta: 06/07/2024 (13h)