Mu Mới ra, Mu Giáng Sinh - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Cộng hưởng, train wcoin free
Mu Mới ra, Mu Giáng Sinh - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Cộng hưởng, train wcoin free

Trang chủ: http://mugiangsinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMuGiangSinhSs2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 14/12/2022 (19h) - Open Beta: 16/12/2022 (19h)