Mu Mới ra, MU GOLD MỚI HÓT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI
Mu Mới ra, MU GOLD MỚI HÓT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI

Trang chủ: http://mu-gold.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mugold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 13/06/2024 (13h) - Open Beta: 14/06/2024 (13h)