Mu Mới ra, MU Hà Nội 2002 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - AD Tận Tâm - Mem Sôi Động và Hồi Ức
Mu Mới ra, MU Hà Nội 2002 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - AD Tận Tâm - Mem Sôi Động và Hồi Ức

Trang chủ: https://muhn.us

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092443930565

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ THUNDER

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 05/03/2024 (14h) - Open Beta: 08/03/2024 (14h)