Mu Mới ra, MU Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - dung luyện item, không phú hộ
Mu Mới ra, MU Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - dung luyện item, không phú hộ

Trang chủ: http://mubiz.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubiz.vn

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: ATLANS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 08/04/2022 (14h) - Open Beta: 10/04/2022 (14h)