Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

Trang chủ: https://muhn2003.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2003net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoả Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 12/06/2024 (13h) - Open Beta: 14/06/2024 (19h)