Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 SS2 - - Season 2 Exp 130x - Drop 15% - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2003 SS2 - - Season 2 Exp 130x - Drop 15% - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

Trang chủ: http://muhanoi2003.tv/tin-tuc/may-chu-quy-vuong

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi2003.tv

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 130x, Drop 15%

Alpha Test: 25/11/2022 (13h) - Open Beta: 27/11/2022 (13h)