Mu Mới ra, MU Hà Nội 2015 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy
Mu Mới ra, MU Hà Nội 2015 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy

Trang chủ: http://ss6-muhanoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/FanpageMuSS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 21/02/2022 (13h) - Open Beta: 23/02/2022 (13h)