Mu Mới ra, MU Hà Nội 666 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Miễn phí 90%, nhiệm vụ kiếm Wcoin
Mu Mới ra, MU Hà Nội 666 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Miễn phí 90%, nhiệm vụ kiếm Wcoin

Trang chủ: https://666mu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/lucsixsaumuonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/06/2023 (13h) - Open Beta: 25/06/2023 (13h)