Mu Mới ra, Mu Hà Nội 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Mu cổ xưa, Bản chuẩn 97D, 4 class
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Mu cổ xưa, Bản chuẩn 97D, 4 class

Trang chủ: http://hanoi97d.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hanoixua2003/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hà Nội 97D

Loại Mu: Reset In Game, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 08/03/2024 (13h) - Open Beta: 08/03/2024 (13h)