Mu Mới ra, mu hà nội pro - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - ko cần nạp cũng như PRO - SS6
Mu Mới ra, mu hà nội pro - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - ko cần nạp cũng như PRO - SS6

Trang chủ: https://mu-hanoipro.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHnProSS6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: quyền vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 21/06/2022 (19h) - Open Beta: 24/06/2022 (19h)