Mu Mới ra, MU Hà Nội S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - CÀY CUỐC, KO NẠP WC, TỰ CÀY TỰ CHƠI
Mu Mới ra, MU Hà Nội S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - CÀY CUỐC, KO NẠP WC, TỰ CÀY TỰ CHƠI

Trang chủ: https://muhns2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065159582273

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 30%

Alpha Test: 25/04/2024 (10h) - Open Beta: 27/04/2024 (10h)