Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - 💻XÂY DỰNG SÂN CHƠI LÀNH MẠNH
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - 💻XÂY DỰNG SÂN CHƠI LÀNH MẠNH

Trang chủ: https://muhnx.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnx.org/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 07/07/2023 (13h) - Open Beta: 09/07/2023 (13h)