Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Không webshop , đua top nhận ATM

Trang chủ: https://muss2hn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560776990560

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Kanturu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 06/06/2024 (13h) - Open Beta: 07/06/2024 (13h)