Mu Mới ra, Mu Hà nội - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội khai mở máy chủ Ma Vương
Mu Mới ra, Mu Hà nội - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội khai mở máy chủ Ma Vương

Trang chủ: https://ss2-muhanoi.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550314747021

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/04/2024 (14h) - Open Beta: 04/04/2024 (14h)