Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Phiên Bản Đột Phá Lối Chơi Độc Lạ
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Phiên Bản Đột Phá Lối Chơi Độc Lạ

Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuHaNoiSS2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 15/12/2023 (14h) - Open Beta: 17/12/2023 (14h)