Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

Trang chủ: http://muhnss2.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiSeason2Classic

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 04/11/2022 (13h) - Open Beta: 06/11/2022 (13h)