Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Dung luyện Đồ
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Dung luyện Đồ

Trang chủ: https://mu-hn.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 10/12/2023 (10h) - Open Beta: 12/12/2023 (13h)