Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - HAY HAY HAY SỐ 1
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - HAY HAY HAY SỐ 1

Trang chủ: http://muhn-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/Muhnss6com/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN LỰC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 29/12/2023 (13h) - Open Beta: 31/12/2023 (13h)