Mu Mới ra, MU Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không Webshop, Đông người chơi
Mu Mới ra, MU Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không Webshop, Đông người chơi

Trang chủ: https://muhn.vn

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ: Mecury

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 16/08/2023 (14h) - Open Beta: 19/08/2023 (14h)