Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - mu miễn phí 99%
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - mu miễn phí 99%

Trang chủ: http://hanoimu.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-mu-105689175207258/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 09/11/2021 (19h) - Open Beta: 11/11/2021 (19h)