Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Đồ dễ kiếm, 100% rớt boss
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Đồ dễ kiếm, 100% rớt boss

Trang chủ: http://muhanoi.org

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiorgss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 26/01/2024 (13h) - Open Beta: 28/01/2024 (13h)