Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99% Không wepshop
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99% Không wepshop

Trang chủ: http://muhanoi-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Trao-%C4%91%E1%BB%95i-mua-b%C3%A1n-Hanoimuss6-107022922060922

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 10/10/2022 (13h) - Open Beta: 12/10/2022 (13h)