Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí cày là có a em ơi
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí cày là có a em ơi

Trang chủ: http://muphuclong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Trao-%C4%91%E1%BB%95i-mua-b%C3%A1n-Hanoimuss6-107022922060922

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hà Nội 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 23/09/2022 (13h) - Open Beta: 26/09/2022 (13h)