Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí Không Wepshop
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí Không Wepshop

Trang chủ: https://hanoimuss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/615968586295506

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 30/12/2021 (13h) - Open Beta: 01/01/2022 (13h)