Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu>Không Tu Chân,Danh Hiệu,Top Nạp
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu>Không Tu Chân,Danh Hiệu,Top Nạp

Trang chủ: https://mu-dkhn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091318532918

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 25/04/2023 (12h) - Open Beta: 29/04/2023 (19h)