Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Event xuyên suốt cả ngày không chán
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Event xuyên suốt cả ngày không chán

Trang chủ: https://home.muhanoi24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet-season69-plus-103159458904178/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 10/03/2022 (13h) - Open Beta: 11/03/2022 (19h)