Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - FREE không top nạp - mốc nạp
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - FREE không top nạp - mốc nạp

Trang chủ: https://muhanoi24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muonline3mien

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 28/03/2022 (13h) - Open Beta: 29/03/2022 (19h)